Usługi Geodezyjne

1. Mapa do celów projektowych

Skontaktuj się z nami

Wykonujemy mapę do celów projektowych - która jest podstawą rozpoczęcia dalszych prac projektowych w tym wykonania projektu budowlanego.

Mapę do celów projektowych wykonuje się na bazie mapy zasadniczej - jest to mapa całej Polski nieustannie aktualizowana przez geodetów. Na mapie zasadniczej znajdziemy najważniejsze dane sytuacyjno-wysokościowe.


Najważniejsze dane na mapie zasadniczej to: ewidencja gruntów i budynków, zagospodarowanie terenu (budynki, ulice, drzewa i krzewy), uzbrojenie podziemne i nadziemne (sieci, przyłącza, instalacje i urządzenia techniczne) oraz ukształtowanie terenu.

Czas wykonania mapy do celów projektowych to około 1-2 miesiące. W tym czasie geodeta musi zgłosić "robotę", wykonać pomiar terenowy i złożyć mapę do celów projektowych do kontroli w składnicy geodezyjnej. Mapa do celów projektowych powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę, posiadać opis "Mapa do celów projektowych" i posiadać zakres aktualizacji i skalę.


Usługi Geodezyjne

2. Wytyczenie budynku

Skontaktuj się z nami

Aby wybudować budynek zgodnie z projektem, należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie geodezyjne budynku w terenie.

Wytyczenie budynku należy do prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie musi być zgodne z projektem budowlanym, który jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę.


Wytyczany budynek musi być odpowiednio usytuowany względem sąsiednich budynków i względem granic działek. Dopuszczalna odchyłka to maksymalnie 10cm.

Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowaniu w gruncie znaków geodezyjnych (np. palików) które wyznaczają osie budynku lub lica ścian. Zaznacza się również charakterystyczne punkty wysokościowe budynku. Po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku na działce, geodeta zobowiązany jest do odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a także powinien przekazać inwestorowi (lub kierownikowi budowy) szkice wytyczenia.Usługi Geodezyjne

3. Inwentaryzacja powykonawcza

Skontaktuj się z nami

Jedną z najważniejszych prac które musimy zrobić aby bezproblemowo zakończyć budowę jest inwentaryzacja geodezyjna.

Dobrze jeśli geodeta, inwestor i projektanci na tym etapie Odbioru budynku" ze sobą współpracują, pozwala to uniknąć trudnych d cofnięcia błędów.


Inwentaryzacja geodezyjna polega na pomiarze w terenie za pomocą instrumentów geodezyjnych nowo wybudowanych budynków, urządzeń czy instalacji.

Następnie geodeta sprawdza czy jest to zgodne z projektem budowlanym i składa odpowiedni zapis w dokumentacji - inwentaryzacji powykonawczej. Ostatni etap to naniesienie wyników pomiarów na mapę zasadniczą - czyli sytuacyjno-wysokościową mapę całej Polski.


! WAŻNE ! 30% problemów wynika z inwentaryzacji geodezyjnej.

Nasi doświadczeni geodeci gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i brak komplikacji na etapie zgłoszenia budynku do użytkowania.Usługi Geodezyjne

4. Podział nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Podział działki ma na celu wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących od tej pory oddzielne nieruchomości i osobno oznaczonych w ewidencji gruntów.


Podział administracyjny

Podział administracyjny jest prowadzony na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów.

Dotyczy on gruntów budowlanych oraz szczególnych przypadków gruntów rolnych i leśnych. Nazywany jest administracyjnym bo wymaga zgody w formie decyzji organu administracji, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Podział rolny i leśny

Podział gruntów rolnych i leśnych można przeprowadzić na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego i nie wymaga zgody urzędu.

Warunkiem w tym przypadku jest by w wyniku podziału powstały działki o powierzchni większej niż 3000 m2.


Podział sądowy

Podział sądowy towarzyszy sprawom cywilnym, takim jak zniesienie współwłasności czy podział spadku.

Orzeczenie sądu zastępuje tu decyzję administracyjną. W pewnych sytuacjach łatwiej jest podzielić nieruchomość w sądzie niż w postępowaniu administracyjnym.


Usługi Geodezyjne

5. 100% Zadowolonych klientów

Skontaktuj się z nami

Szybko, profesjonalnie i niedrogo. Mapy do celów projektowych, tyczenie budynku, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i podział działki.

- Prowadzimy budowę od koncepcji budowlanej do odbioru;

- Zaufały nam setki klientów;

- Nad wszystkim czuwają najwyższej klasy specjaliści;

- Mamy 20 lat doświadczenia w budownictwie;

- Gwarantujemy pełen profesjonalizm i satysfakcję.