01.08.2022

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także nie wymagają zgłoszenia TABELKA

Art. 29 ust. 4: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:

* pogrubione – często wykonywane

 


1.

przebudowie:

a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,

c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,

d) urządzeń budowlanych

2.

remoncie:

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:

– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,

– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

b) urządzeń budowlanych

3.

instalowaniu:

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,

b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych

4.

utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych

Przeczytaj również:

Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, a także nie wymaga zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia - TABELKA

Czytaj dalej