Adaptacja Projektu

.01


Na czym polega adaptacja projektu?Adaptacja projektu typowego polega na dostosowaniu gotowego projektu do warunków na działce.


Co potrzebujemy od inwestora?
- Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- Warunki zasilania lub włączenia do sieci.
- Mapę do celów projektowych.

Z czego składa sie projekt adaptacji?
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Projekt adaptacji budynku ze zmianami.

.02


Projekt zagospodarowania terenuLokalizację budynku na działce jak i przebieg przyłączy oraz urządzeń budowlanych wykonuje się na Projekcie zagospodarowania terenu.

Na sąsiednim rysunku przedstawiono schematycznie Projekt zagospodarowania terenu. W tym opracowaniu architekt oraz projektanci instalacji wyznaczają lokalizację i przebieg wszystkich obiektów budowlanych na działce.
W takiej dokumentacji oprócz szczegółowych informacji techniczno-budowlanych dotyczących spadków, średnic i przyjętych rozwiązań budowlanych, znajdować się powinny niezbędne uzgodnienia i zaświadczenia. Nad wszystkim powinien czuwać architekt i pilnować aby planowana inwestycja była zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o warunkach zabudowy.

.03


Adaptacja budynkuAdaptacja projektu budynku i wewnętrznych instalacji przez uprawnionych projektantów.

Adaptacja budynku polega na sprawdzeniu i ewentualnym naniesieniu niezbędnych zmian w projekcie.
Architekt sprawdza rozwiązania architektoniczne i wykonuje niezbędne zmiany. Konstruktor sprawdza rozwiązania konstrukcyjne, głębokość fundamentów itp. Projektanci branżowi sprawdzają rozwiązania techniczne we właściwym sobie zakresie.

.04


Zmiany w projekcie i prace dodatkowe.W projekcie typowym architekt może dokonać pewnych zmian. Na ogół polegają one na zmianie lokalizacji ścianek działowych, okien lub drzwi.


Jeżeli zmiany przekraczają 20% warto wykonać projekt indywidualny.Nie należy wprowadzać w projekcie typowym zbyt dużej ilości zmian, lub zmieniać lokalizacji elementów konstrukcyjnych. Dokumentacja projektowa staje się wtedy nieczytelna i łatwo o błąd na budowie.

.05


Pytania i odppowiedzi.
1Za co odpowiedzialny jest architekt?
Architekt odpowiada za całość dokumentacji projektowej, koordynuje projekty branżowe, aby na projekcie zagospodarowania terenu nie było kolizji, kompletuje projekt i sprawdza czy jest zgodny z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.
2Czy można zmienić lokalizację okna w projekcie?
Tak. W projekcie gotowym można zmieniać lokalizację okien, drzwi i ścianek działowych.
3Czy można zmienić kąt dachu?
Należy unikać tak istotnych zmian, ponieważ mogą one powodować zmianę konstrukcji dachu. Rysunki stają się wtedy nie czytelne, co może spowodować pomyłkę i błąd w wykonawstwie.

.06


Wybrałem projekt i co dalej ?Przed ostatecznym zakupem projektu typowego warto skonsultować się z architektem, który doradzi i zaopiniuje projekt.

Warto wystąpić o warunki zasilania w media do dostawców mediów takich jak Zakład Gospodarki Komunalnej, Polska Grupa Energetyczna czy Zakład Gazowniczy. Należy uzyskać wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Doświadczony architekt podpowie jak uzyskać w/w dokumenty lub może je uzyskać jako pełnomocnik inwestora.

.08


Nasz ZespółNasz komplementarny zespół projektowy składa się z architektów oraz ze specjalistów innych branż projektowych w tym sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjnej.

arch.
Michał Rogalski

Architekt, specjalista od rozwiązań technicznych

instalacje elektryczne
mgr inż. Michał Simiński
instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Wielgosz
konstrukcja
mgr inż. Jadwiga Wójcik

Zadzwoń 500742557

Darmowa wycena prac - Bezpłatne konsultacje