Legalizacja Samowoli

.01


Co to jest samowola budowlana?Samowolą budowlaną są roboty budowlane lub budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Warto pamiętać o tym, że przez roboty budowlane rozumie się przebudowę, remont, montaż nadbudowę a także rozbiórkę budynku lub jego części. Samowola budowlana powstaje również wtedy, gdy nasz projekt otrzymał sprzeciw od starosty a my pomimo to podjęliśmy się jego realizacji.

Jeśli organ Nadzoru budowlanego dowie się o nielegalnej budowie czy remoncie, możemy spodziewać sie nakazu rozbiórki a nawet postępowania karnego przez prokuratora i sądem które może poskutkować wysoką grzywną (maksymalna kwota wynosi aż 720 000 zł) i ograniczeniem wolności od 1 do 12 miesięcy albo pozbawieniem wolności nawet do 2 lat (Art. 90 ust. Prawo budowlane). Warto mieć świadomość tego, że jeśli od popełnienia samowoli budowlanej minęło 5 lat nie zostanie wszczęte postępowanie karne. Niestety złamanie przepisów nie przedawnia się, dlatego niezależnie od tego czy minęło 5 czy 20 lat nadal możemy spodziewać sie dotkliwych sankcji administracyjnych.

.02


Jaka jest kara za samowolę budowlaną ?Kara za samowolę - rozbiórka lub opłata legalizacyjna.


Art. 48 "Duża samowola"
- brak pozwolenia

Art. 48 pkt 1 Prawa budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu wybudowanego bez pozwolenia lub z naruszeniem zgłoszenia. W pkt 2 ustawodawca pozostawia możliwość zalegalizowania budowy jeżeli jest zgodna z prawem miejscowym i przepisami technicznymi.
W pkt 3 dowiadujemy się co musimy przedstawić w wyznaczonym terminie:
- zaświadczenie o zgodności z MPZP
- 4 egzemplarze projektu budowlanego
Następnie Nadzór budowlany sprawdza spełnienie wymagań, zatwierdza projekt budowlany i pozwala kontynuować roboty budowlane. Nakłada także obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie i ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Art. 49b "Mała samowola"
- brak zgłoszenia

Art. 49b pkt 1 Prawa budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu wybudowanego bez pozwolenia lub z naruszeniem zgłoszenia. W pkt 2 ustawodawca pozostawia możliwość zalegalizowania budowy jeżeli jest zgodna z prawem miejscowym i przepisami technicznymi.
Dokumenty jakie musimy przedstawić w wyznaczonym terminie:
- zgłoszenie budowy
- zaświadczenie o zgodności z MPZP
- projekt zagospodarowania terenu
Następnie Nadzór budowlany sprawdza spełnienie wymagań, pozwala kontynuować roboty budowlane i ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Wysokość opłat legalizacyjnych dla dużej samowoli:

500zł x 50 x wsp. kat. obiektu x wsp. wielkości


.03


Sposób postępowania z samowolą budowlaną
Nawet 90% naszych klientów uniknęło opłaty legalizacyjnej.Znamy i wykorzystujemy wszystkie kruczki prawne w interesie inwestora. Dzięki naszym zabiegom wielu naszych klientów uniknęło połat przy legalizacji samowoli.

.04


Najważniejsze pytania i odpowiedziPytania naszych klientów.


Czy jeżeli dobudowałam ganek to zrobiłam samowolę budowlaną?
Tak.
Czy jeżeli w trakcie budowy na którą mam pozwolenie powiększę budynek to popełniam samowolę?
Nie, ale są to istotne odstępstwa i należy wykonać projekt zamienny.
Czy jeżeli w trakcie budowy na którą mam pozwolenie powiększę i zmienię lokalizację okna lub drzwi to popełniam samowolę budowlaną?
Nie, są to zmiany nieistotne.
Co robi Nadzór budowlany jak dowie się o samowoli budowlanej?
Wysyła kontrolę i wstrzymuje roboty budowlane.

.05


Mam samowolę budowlaną, co robić ?W większości przypadków lepiej wcześniej przygotować wymagane uzgodnienia, decyzje, opinie czy pozwolenia niż czekać aż Nadzór Budowlany sam wykryje lub zostanie poinformowany przez "życzliwego" sąsiada o naszej samowoli budowlanej.


Zgodność z przepisami technicznymi.

Architekt Michał Rogalski jest w naszej firmie odpowiedzialny za doprowadzenie budynku do zgodności z przepisami technicznymi.
Jednym koniecznych warunków do legalizacji samowoli jest zatwierdzenie projektu budowlanego. W projekcie budowlanym zamiennym należy przedstawić sposób doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami technicznymi oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje.

Zgodność z prawem i MPZP

Adwokat adam Rogalski jest specjalistą od Prawa Budowlanego, odpowiada za interpretację przepisów oraz doprowadzenie do zgodności obiektu z prawem.
Drugim obowiązkiem przy legalizacji samowoli budowlanej jest zgodność inwestycji z przepisami prawa lokalnego - Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

.06


Nasz ZespółNasz komplementarny zespół projektowy składa się ze specjalistów różnych branż projektowych i prawnika.

arch.
Michał Rogalski

Architekt, specjalista od rozwiązań technicznych

adw.
Adam Rogalski

Adwokat, specjalista od rozwiązań prawnych.

Zadzwoń 500742557

Darmowa wycena prac - Bezpłatne konsultacje