Odbiór Budynku

.01


Co to jest odbiór budynku?Odbiorem budynku - nazywamy potocznie - w zależności od rodzaju obiektu, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Zgłoszenia zakończenia budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie występujemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przypadku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni aby wnieść sprzeciw.
Do zgłoszenia zakończenia budowy musimy dołączyć niezbędną dokumentację powykonawczą. Jeżeli Urząd Nadzoru Budowlanego w trakcie kontroli "wykryje" braki w dokumentach, w postanowieniu nakazuje w terminie najczęściej 7 dni uzupełnienie braków. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów urząd ma kolejne 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

.02


Jakie potrzeba dokumenty?Do zgłoszenia zakończenia budowy należy załączyć dokumentację powykonawczą złożoną z inwentaryzacji geodezyjnej, zgłoszeń i odbiorów.


1Dziennik budowy
2Prawomocna Decyzja o pozwoleniu na budowę
3Oświadczenie kierownika budowy
4Inwentaryzacja budowlana z naniesionymi na czerwono zmianami nieistotnymi
5Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
6Protokoły odbiorów instalacji i oświadczenia uprawnionych projektantów
7Umowy z dostawcami mediów lub protokoły odbioru przyłączy
8Przegląd kominiarski
9Wniosek lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

.03


Czym są zmiany istotne i nieistotnePod pojęciem "zmiany" rozumiemy szeroko pojęte różnice miedzy rzeczywistością a projektem budowlanym. Zmiany dzielimy na istotne i nieistotne. Najogólniej mówiąc zmiany nieistotne nie wymagają, a zmiany istotne wymagają zmiany pozwolenia na budowę a co za tym idzie wykonania projektu budowlanego zamiennego.


Decyzję o kwalifikacji zmian podejmuje projektant. Jeżeli uzna że dokonaliśmy nieistotnych zmian nie mamy czym się martwić.
Na inwentaryzacji budowlanej nanosimy zmiany w kolorze czerwonym i składamy dokumenty u urzędzie.
Gorzej jeżeli projektant uzna zmiany za istotne. W takim przypadku będziemy musieli wykonać projekt zamienny i wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.
Tego typu zmiany traktowane sa przez Nadzór Budowlany jako istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę i może spowodować nałożenie na inwestora obowiązków jak w przypadku Samowoli budowlanej.

Zmiany nieistotne

 • zmiana wielkości i lokalizacji okna lub drzwi
 • zmiana kolorystyki
 • zmiana położenia ścianek działowych
 • zmiana sposobu ogrzewania (kotła)
 • zmiana materiałów wykończeniowych
 • zmiana materiałów konstrukcyjnych

Zmiany istotne

 • zmiana wielkości lub wysokości budynku
 • zmiana kąta nachylenia dachu
 • zmiana położenia budynku na dziłce
 • zmiana funkcji budynku
 • zmiana obszaru oddziaływania
 • dodatkowe instalacje na PZT

.04


Kara za użytkowanie bez odbioruJeżeli zakończyliśmy budowę i zaczęliśmy użytkować budynek lecz nie zgłosiliśmy zakończenia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego możemy zostać ukarani mandatem od 10 000 zł.


Inspektorzy Nadzoru Budowlanego mogą w każdej chwili w asyście policji wejść na "teren budowy" jakim zgodnie z prawem jest "nie odebrany" budynek. Dlatego nie warto zwlekać i odkładać na później tego niekoniecznie najprzyjemniejszego obowiązku.
Zgodnie z Art. 52 Prawa budowlanego kara za użytkowania budynku bez wymaganych pozwoleń ulega dziesięciokrotnemu zwiększeniu. Dlatego w przypadku użytkowania budynku mieszkalnego minimalny mandat to 10 000 zł.

.05


Możemy przygotować dokumenty do odbioruJeżeli nie masz czasu lub nie chcesz tracić nerwów w walce z biurokracją. Możemy przygotować wszystkie formalności za Ciebie.


Grono naszych fachowców w tym techników i inżynierów przeprowadzi niezbędne pomiary geodezyjne i instalacyjne. Możemy również reprezentować Ciebie przed Organem Nadzoru Budowlanego.
Wcześniej czy później każdą budowę trzeba zakończyć. Nie ma co odkładać formalności i ryzykować że dostaniemy wysoką karę.

- Prowadzimy budowę od koncepcji budowlanej do odbioru;
- Zaufały nam setki klientów;
- Nad wszystkim czuwają najlepsi specjaliści;
- Mamy 20 lat doświadczenia w budownictwie;
- Gwarantujemy pełen profesjonalizm i satysfakcję.

.06


Nasz ZespółNasz komplementarny zespół projektowy składa się ze specjalistów różnych branż projektowych architektów i prawnika.

arch.
Michał Rogalski

Architekt, specjalista od rozwiązań technicznych

instalacje elektryczne
mgr inż. Michał Simiński
instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Wielgosz
konstrukcja
mgr inż. Jadwiga Wójcik

Zadzwoń 500742557

Darmowa wycena prac - Bezpłatne konsultacje