Odbiór Budynku

1. !!! UWAGA !!!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatna konsultacja i wycena prac związanych z pozwoleniem na użytkowanie.


Szybka, profesjonalna i niedroga weryfikacja dokumentów do zakończenia budowy, sprawdzenie wniosków, protokołów, badań i sprawdzeń do zakończenia budowy.


Pomagamy i reprezentujemy przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Odbiór Budynku

2. Co to jest odbiór budynku?

Skontaktuj się z nami

Odbiorem budynku - nazywamy potocznie - w zależności od rodzaju obiektu, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Zgłoszenia zakończenia budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie występujemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W przypadku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni aby wnieść sprzeciw.Do zgłoszenia zakończenia budowy musimy dołączyć niezbędną dokumentację powykonawczą. Jeżeli Urząd Nadzoru Budowlanego w trakcie kontroli "wykryje" braki w dokumentach, w postanowieniu nakazuje w terminie najczęściej 7 dni uzupełnienie braków. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów urząd ma kolejne 14 dni na wniesienie sprzeciwu.Odbiór Budynku

3. Jakie potrzeba dokumenty?

Skontaktuj się z nami

Do zgłoszenia zakończenia budowy należy załączyć dokumentację powykonawczą złożoną z inwentaryzacji geodezyjnej, zgłoszeń i odbiorów.


 1. Dziennik budowy
 2. Prawomocna Decyzja o pozwoleniu na budowę
 3. Oświadczenie kierownika budowy
 4. Inwentaryzacja budowlana z naniesionymi na czerwono zmianami nieistotnymi
 5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 6. Protokoły odbiorów instalacji i oświadczenia uprawnionych projektantów
 7. Umowy z dostawcami mediów lub protokoły odbioru przyłączy
 8. Przegląd kominiarski
 9. Wniosek lub zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Odbiór Budynku

4. Czym są zmiany istotne i nieistotne

Skontaktuj się z nami

Pod pojęciem "zmiany" rozumiemy szeroko pojęte różnice miedzy rzeczywistością a projektem budowlanym. Zmiany dzielimy na istotne i nieistotne. Najogólniej mówiąc zmiany nieistotne nie wymagają, a zmiany istotne wymagają zmiany pozwolenia na budowę a co za tym idzie wykonania projektu budowlanego zamiennego.


Decyzję o kwalifikacji zmian podejmuje projektant. Jeżeli uzna że dokonaliśmy nieistotnych zmian nie mamy czym się martwić.

Na inwentaryzacji budowlanej nanosimy zmiany w kolorze czerwonym i składamy dokumenty u urzędzie.


Zmiany nieistotne

 • zmiana wielkości i lokalizacji okna lub drzwi
 • zmiana kolorystyki
 • zmiana położenia ścianek działowych
 • zmiana sposobu ogrzewania (kotła)
 • zmiana materiałów wykończeniowych
 • zmiana materiałów konstrukcyjnych


Gorzej jeżeli projektant uzna zmiany za istotne. W takim przypadku będziemy musieli wykonać projekt zamienny i wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.

Tego typu zmiany traktowane są przez Nadzór Budowlany jako istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę i może spowodować nałożenie na inwestora obowiązków jak w przypadku Samowoli budowlanej.


Zmiany istotne

 • zmiana wielkości lub wysokości budynku
 • zmiana kąta nachylenia dachu
 • zmiana położenia budynku na działce
 • zmiana funkcji budynku
 • zmiana obszaru oddziaływania
 • dodatkowe instalacje na PZT

Odbiór Budynku

5. Kara za użytkowanie bez odbioru

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zakończyliśmy budowę i zaczęliśmy użytkować budynek lecz nie zgłosiliśmy zakończenia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego możemy zostać ukarani mandatem od 10 000 zł.


Inspektorzy Nadzoru Budowlanego mogą w każdej chwili w asyście policji wejść na "teren budowy" jakim zgodnie z prawem jest "nie odebrany" budynek. Dlatego nie warto zwlekać i odkładać na później tego niekoniecznie najprzyjemniejszego obowiązku.

Zgodnie z Art. 52 Prawa budowlanego kara za użytkowania budynku bez wymaganych pozwoleń ulega dziesięciokrotnemu zwiększeniu. Dlatego w przypadku użytkowania budynku mieszkalnego minimalny mandat to 10 000 zł.Odbiór Budynku

6. Możemy przygotować dokumenty do odbioru

Skontaktuj się z nami

Jeżeli nie masz czasu lub nie chcesz tracić nerwów w walce z biurokracją. Możemy przygotować wszystkie formalności za Ciebie.


Grono naszych fachowców w tym techników i inżynierów przeprowadzi niezbędne pomiary geodezyjne i instalacyjne. Możemy również reprezentować Ciebie przed Organem Nadzoru Budowlanego.

Wcześniej czy później każdą budowę trzeba zakończyć. Nie ma co odkładać formalności i ryzykować że dostaniemy wysoką karę.


- Prowadzimy budowę od koncepcji budowlanej do odbioru;

- Zaufały nam setki klientów;

- Nad wszystkim czuwają najlepsi specjaliści;

- Mamy 20 lat doświadczenia w budownictwie;

- Gwarantujemy pełen profesjonalizm i satysfakcję.


Odbiór Budynku

7. !!! UWAGA !!!

Skontaktuj się z nami

Bezpłatna konsultacja i weryfikacja dokumentów do zakończenia budowy. Bezpłatne sprawdzenie wniosków, protokołów, badań i sprawdzeń do zakończenia budowy.

Dysponujemy własnymi kierownikami budowy, projektantami sprawdzającymi i geodetami. Kompleksowy odbiór budynku. Szybko i profesjonalnie. Pełne wsparcie specjalistów.


Pomagamy i reprezentujemy przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Skontaktuj się z nami już dziś.