Rozbudowa Budynku

1. Rozbudowa budynku mieszkalnego

Skontaktuj się z nami

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa jest to rodzaj budowy związany z istniejącym budynkiem, który zmienia część charakterystycznych parametrów budynku.


Rozbudowa - Rozbudowa domu to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu mieszkalnego. W wyniku tego rodzaju działań zwiększa się powierzchnia użytkowa domu. Do typowych prac związanych z rozbudową budynku należy dobudowa kolejnych pomieszczeń, bądź stworzenie dodatkowych, zintegrowanych z budynkiem przestrzeni mieszkalnych. Uwaga – w ramach rozbudowy można nadbudować budynek.


Przebudowa - Przebudowa domu to prace budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Może to być np. wybicie nowych drzwi lub okien w ścianie zewnętrznej.


Nadbudowa – Jest to budowa która pozwala uzyskać nową kondygnację jednak nie zmienia powierzchni zabudowy, czyli nie zmienia zewnętrznego obrysu istniejącego budynku.


Rozbudowa Budynku

2. Jak wykonujemy projekt rozbudowy.

Skontaktuj się z nami

Pierwszy etap wykonywania projektu rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy to inwentaryzacja. Jest to pomiar rzeczywistych wymiarów obiektu, wraz z wprowadzeniem danych do komputera. Dzięki profesjonalnym programom otrzymujemy, dokładne rzuty kondygnacji, przekrojów i elewacji. Dodatkowo zawsze udzielamy informacji o wszystkich możliwościach konfiguracji budynku, oraz jego wadach i zaletach.


Następny bardzo ważny krok to sporządzenie opinii o stanie technicznym lub ekspertyzy technicznej obiektu – jest ona niezbędna przy składaniu projektu do urzędu. Dokument musi być także podpisany przez uprawnionego inżyniera posiadającego uprawnienia w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjnej. 


Po ocenie stanu technicznego i analizie pod względem możliwości przystosowania do prawa budowlanego sporządzamy wstępną koncepcję architektoniczną. Zawiera ona opis wszystkich najważniejszych elementów budynku i ich zmiany. Przedstawiamy inwestorowi wizualizacje inwestycji możemy również wykonać trójwymiarowy model budynku aby inwestor mógł zwiedzić swój dom w rozszerzonej rzeczywistości przy pomocy okularów 3D – Oculus Rift.UWAGA !!! W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – MPZP gdy chcemy dokonać rozbudowy lub nadbudowy, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla działki bądź terenu.


Ostatni krok to przystąpienie do projektów branżowych, między innymi architektonicznego i konstrukcyjnego, sanitarnego: wod-kan, centralnego ogrzewania i projektów elektrycznych.


Projekt rozbudowy powinien się składać z:

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projektu architektonicznego

- Projektu konstrukcji


i w zależności czy rozbudowywane będą instalacje wewnętrzne:

- Projektu instalacji sanitarnych

- Projektu instalacji elektrycznych


oraz innych niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień.

Rozbudowa Budynku

3. Cena Projektu Rozbudowy

Skontaktuj się z nami

Cena projektu rozbudowy kształtuje się w zakresie od 50 - 200zł / m2 powierzchni całkowitej rozbudowanej części plus koszt inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej. I jest uzależniona od wielkości budynku, stopnia złożoności i zakresu projektu budowlanego.