01.08.2022

Co wybudujemy BEZ ZGŁOSZENIA

Obiekty, ktorych budowa nie wymaga pozwolenia na budowe, a takze nie wymaga zgloszenia TABELKA

Art. 29 ust. 2: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, budowa:

* pogrubione – czesto budowane


 

 

1.

obiektow gospodarczych zwiazanych z produkcja rolna i uzupelniajacych zabudowe zagrodowa w ramach istniejacej dzialki siedliskowej:

a) parterowych budynkow gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpietosci konstrukcji nie wiekszej niz 4,80 m,

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2

2.

wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na dzialce, na ktorej znajduje sie budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym laczna liczba tych wiat na dzialce nie moze przekraczac dwoch na kazde 1000 m2 powierzchni dzialki

3.

wolno stojacych altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym laczna liczba tych obiektow na dzialce nie moze przekraczac dwoch na kazde 500 m2 powierzchni dzialki

4.

altan dzialkowych i obiektow gospodarczych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471)

5.

wiat przystankowych i peronowych

6.

parterowych budynkow o powierzchni zabudowy do 35 m2, sluzacych jako zaplecze do biezacego utrzymania linii kolejowych, polozonych na terenach stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, z wyjatkiem budynkow sytuowanych na obszarze Natura 2000

7.

stanowisk postojowych dla samochodow osobowych do 10 stanowisk wlacznie, z wyjatkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000

8.

gospodarczych obiektow budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpietosci konstrukcji nie wiekszej niz 4,80 m, oraz stawow i zbiornikow wodnych o powierzchni nieprzekraczajacej 500 m2 i glebokosci nieprzekraczajacej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wylacznie na cele gospodarki lesnej i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, z wyjatkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000

9.

wolno stojacych kabin telefonicznych, szaf i slupkow telekomunikacyjnych

10.

parkometrow z wlasnym zasilaniem

11.

zjazdow z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach

12.

przepustow o przekroju wewnetrznym do 0,85 m2

13.

przydomowych basenow i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2

14.

obiektow budowlanych bedacych urzadzeniami melioracji wodnych

15.

opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnien brzegow rzek i potokow gorskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wod wewnetrznych, niestanowiacych konstrukcji oporowych

16.

pochylni przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych

17.

telekomunikacyjnych linii kablowych

18.

urzadzen pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnetrznymi, panstwowej sluzby hydrologiczno-meteorologicznej i panstwowej sluzby hydrogeologicznej:

a) posterunkow: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wod podziemnych,

b) punktow: obserwacyjnych stanow wod podziemnych oraz monitoringu jakosci wod podziemnych,

c) piezometrow obserwacyjnych i obudowanych zrodel

19.

obiektow malej architektury, z wyjatkiem obiektow malej architektury w miejscach publicznych

20.

ogrodzen o wysokosci nieprzekraczajacej 2,20 m

21.

obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych, polozonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozow uzywanych przy wykonywaniu robot budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych

22.

tymczasowych obiektow budowlanych stanowiacych wylacznie eksponaty wystawowe, niepelniacych jakichkolwiek funkcji uzytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel

23.

znakow geodezyjnych, a takze obiektow triangulacyjnych, poza obszarem parkow narodowych i rezerwatow przyrody

24.

poligonowych obiektow budowlanych, w szczegolnosci stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektow kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamknietych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia cwiczen wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnien terenu do pozoracji bezposredniego prowadzenia walki

25.

obudowy ujec wod podziemnych

26.

punktow ladowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z wylaczeniem infrastruktury ladowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy

27.

urzadzen sytuowanych w pasie drogowym drog publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami wyposazenia:

a) sluzacych do zarzadzania drogami, w tym do wdrazania inteligentnych systemow transportowych,

b) sluzacych do zarzadzania ruchem drogowym, w tym urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

c) o ktorych mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

28.

bankomatow, biletomatow, wplatomatow, automatow sprzedajacych, automatow przechowujacych przesylki lub automatow sluzacych do wykonywania innego rodzaju uslug o wysokosci do 3 m wlacznie

29.

obiektow kontenerowych wraz z instalacjami i przylaczami oraz zwiazanych z nimi sieciami:

a) elektroenergetycznymi,

b) wodociagowymi,

c) kanalizacji sanitarnej,

d) cieplnymi

- lokalizowanych na terenach zamknietych wyznaczonych decyzja Ministra Obrony Narodowej

30.

naziemnych zbiornikow bedacych obiektami budowlanymi, sluzacych do przechowywania paliw plynnych klasy III, na potrzeby wlasne uzytkownika, o pojemnosci do 5 m3

31.

przydomowych tarasow naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2

32.

stawow i zbiornikow wodnych o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m2 i glebokosci nieprzekraczajacej 3 m, polozonych w calosci na gruntach rolnych

Przeczytaj również:

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane BEZ ZGŁOSZENIA

Roboty Budowlane, ktore nie wymagaja pozwolenia na budowe, a takze nie wymagaja zgloszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane NA ZGŁOSZENIE

Roboty Budowlane, ktore nie wymagaja pozwolenia na budowe, ale wymagaja zgloszenia - TABELKA

Czytaj dalej
Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Co wybudujemy na ZGŁOSZENIE

Obiekty, ktorych budowa nie wymaga pozwolenia na budowe, ale wymaga zgloszenia - TABELKA

Czytaj dalej