Info

Informacje i najczęściej

zadawane pytania

Skontaktuj się z nami

Projekt indywidualny czy typowy?

Na dzisiejszym rynku budowlanym dla klientów indywidualnych dostępne są dwa typy projektów – projekt powtarzalny i projekt indywidualny. Projekt typowy to przeważnie zaprojektowany wcześniej budynek, jak najbardziej uniwersalny, trafiający do większości klientów. Projekt indywidualny natomiast to budynek będący ścisłym odwzorowaniem preferencji inwestora. 

Projekt indywidualny przeważa nad projektem gotowym prawie pod każdy względem. Gdy kupujemy projekt wykonywany na zamówienie, możemy być pewni, że budynek zostanie zaprojektowany zgodnie z naszymi indywidualnymi preferencjami – mamy pełną kontrolę nad funkcjonalnością oraz nad wyglądem budynku. Tego typu projekt jest owocem ścisłej współpracy architekta z inwestorem, w trakcie której wizja idealnego budynku klienta zostaje zrealizowana i przełożona na papier przez wykwalifikowanego specjalistę z indywidualnym podejściem. Dom zaprojektowany w ten sposób będzie idealnie dostosowany do warunków panujących na działce, a także do prywatnych potrzeb inwestora.


Inną kwestią mającą wpływ na, to jakiego typu projekt wybierzemy, są kwestie estetyczne. W przypadku projektu indywidualnego klient ma pełną kontrolę nad materiałami, z jakich wykonany zostanie budynek, sposobem jego wykonania, rozmieszczeniem pomieszczeń i detali – panuje tu pełna dowolność personalizacji, co sprawia, że dom będzie unikatowy i niepowtarzalny. W przypadku projektu gotowego budynki są uniwersalne i istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie spełniał indywidualnych oczekiwań pod względem wizualnym jak i użytkowym. Dodatkowo domy wykonane pod indywidualne preferencje mogą kosztować mniej, będąc przy tym tańsze w utrzymaniu. Spowodowane jest to tym, że architekt, przystosowuje budynek pod określoną ilość osób i do określonego otoczenia. Dzięki temu rozwiązania te są bardziej ekonomiczne i praktyczne. 


W projekcie indywidualnym przygotowanie dokumentacji projektowej trwa odrobiną dłużej. Jest to spowodowane wykonaniem projektu od zera, razem z wszelkimi instalacjami i konstrukcją. Jednakże kilka tygodni czekania więcej, daje nam możliwość na dokładne przemyślenie i dopracowanie detali naszego wymarzonego domu. 

Projekt indywidualny to najlepsze rozwiązanie, w którym klient ma pełną swobodę i dowolność wyboru we wszelkich kwestiach związanych z jego projektem – zarówno wyglądem, funkcjonalnością, jak i konstrukcją. 

Wysokość balustrady - jaka powinna być?

Wysokość balustrady jakie powinniśmy montować przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach jest bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).


Barierki zamontowane w budynkach jednorodzinnych i wnętrzach mieszkań wielopoziomowych, powinny mieć wysokość 90 cm, ustawodawca w tym wypadku nie określa maksymalnego prześwitu oraz otworów pomiędzy elementami.


Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego oraz szkoły, przedszkola, szpitale i ośrodki zdrowia muszą mieć barierki o wysokości minimum 110 cm i maksymalny prześwit nie większy niż 12 cm.

Inne budynki, niż te opisane w ustawie, powinny mieć barierkę o wysokości również 110 cm, jednak maksymalny prześwit i otwory pomiędzy elementami mogą mieć do 20cm.


Wyjątkiem są balustrady obok podjazdów ułatwiających przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Powinny być one umieszczone na wysokości 75 cm i 90 cm podłoża i odsunięte od ściany na przynajmniej 5 cm.