Kierownik Budowy

1. Kierownik budowy

Skontaktuj się z nami

Kierownik budowy jest osobą jest osobą odpowiedzialną za przebieg i realizację robót budowlanych. Osoba taka musi mieć odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do kierowania budową.


Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

- Protokolarne przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy

- Umieszczenie tablicy informującej o budowie

- Kierowanie i organizacja budowy zgodnie z projektem budowlanym

- Prowadzenie dziennika budowy

- Kontrola jakości wykonanych robót

- Wstrzymanie robót w razie niebezpieczeństwa

- Zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia robót ulegających zakryciu

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej


Kierownik Budowy

2. Jakie prace wykonujemy w ramach kierowania budową i nadzoru inwestorskiego:

Skontaktuj się z nami

- Zgłaszamy rozpoczęcie budowy lub robót budowlanych

- Prowadzimy budowę i koordynujemy inwestycję

- Przygotowujemy kosztorysy i zestawienia materiałów budowlanych

- Opiniujemy zmiany istotne i nieistotne w projekcie

- Ofertujemy i prowadzimy konkurs ofert

- Zapewniamy profesjonalne wsparcie w trakcie budowy w czasie negocjacji finansowych z wykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych

- Opiniujemy i analizujemy projekty budowlane

- Przygotowujemy i w koordynacji z prawnikiem uzgadniamy umowy o roboty budowlane

- Nadzorujemy wykonawców i kierowników poszczególnych robót

- Przygotowujemy wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru budynku i zakończenia budowy


Posiadamy wszelkie uprawnienia do kierowania budową - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie - oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Bierzemy pełną odpowiedzialność za przygotowaną dokumentację i realizację inwestycji

Kierownik Budowy

3. Cena kierowania robotami budowlanymi

Skontaktuj się z nami

Cena usługi kierowania budową zaczyna się od 2000zł w zależności od wielkości i rodzaju inwestycji a także zleconych zadań i poświęconego czasu.


Kierownik Budowy

4. Kompleksowa obsługa

Skontaktuj się z nami

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji zajmujemy się również:

- Projekty Indywidualne – Projekty domów, budynków usługowych i produkcyjnych Zobacz więcej

- Obsługa geodezyjna – mapy, wytyczenia, inwentaryzacja geodezyjna Zobacz więcej

- Projekt Wnętrz – Aranżacja wnętrza, układ mebli, projekt kuchni, projekt łazienki Zobacz więcej

- Odbiór budynku – Zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie Zobacz więcej