Usługi Geodezyjne

.01


Mapa do celów projektowychWykonujemy mapę do celów projektowych - która jest podstawą rozpoczęcia dalszych prac projektowych w tym wykonania projektu budowlanego.

Mapę do celów projektowych wykonuje się na bazie mapy zasadniczej - jest to mapa całej Polski nieustannie aktualizowana przez geodetów. Na mapie zasadniczej znajdziemy najważniejsze dane sytuacyjno-wysokościowe.

Najważniejsze dane na mapie zasadniczej to: ewidencja gruntów i budynków, zagospodarowanie terenu (budynki, ulice, drzewa i krzewy), uzbrojenie podziemne i nadziemne (sieci, przyłącza, instalacje i urządzenia techniczne) oraz ukształtowanie terenu.
Czas wykonania mapy do celów projektowych to około 1-2 miesiące. W tym czasie geodeta musi zgłosić "robotę", wykonać pomiar terenowy i złożyć mapę do celów projektowych do kontroli w składnicy geodezyjnej. Mapa do celów projektowych powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę, posiadać opis "Mapa do celów projektowych" i posiadać zakres aktualizacji i skalę.

.02


Wytyczenie budynkuAby wybudować budynek zgodnie z projektem, należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie geodezyjne budynku w terenie.

Wytyczenie budynku należy do prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie musi być zgodne z projektem budowlanym, który jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wytyczany budynek musi być odpowiednio usytuowany względem sąsiednich budynków i względem granic działek. Dopuszczalna odchyłka to maksymalnie 10cm.
Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowaniu w gruncie znaków geodezyjnych (np. palików) które wyznaczają osie budynku lub lica ścian. Zaznacza się również charakterystyczne punkty wysokościowe budynku. Po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynku na działce, geodeta zobowiązany jest do odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a także powinien przekazać inwestorowi (lub kierownikowi budowy) szkice wytyczenia.

.03


Inwentaryzacja powykonawczaJedną z najważniejszych prac które musimy zrobić aby bezproblemowo zakończyć budowę jest inwentaryzacja geodezyjna.

Dobrze jeśli geodeta, inwestor i projektanci na tym etapie Odbioru budynku" ze sobą współpracują, pozwala to uniknąć trudnych d cofnięcia błędów.

Inwentaryzacja

OD1190

powykonawcza
budynku

ZADZWOŃ 500742557

Inwentaryzacja geodezyjna polega na pomiarze w terenie za pomocą instrumentów geodezyjnych nowo wybudowanych budynków, urządzeń czy instalacji.
Następnie geodeta sprawdza czy jest to zgodne z projektem budowlanym i składa odpowiedni zapis w dokumentacji - inwentaryzacji powykonawczej. Ostatni etap to naniesienie wyników pomiarów na mapę zasadniczą - czyli sytuacyjno-wysokościową mapę całej Polski.

! WAŻNE ! 30% problemów wynika z inwentaryzacji geodezyjnej.Nasi doświadczeni geodeci gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i brak komplikacji na etapie zgłoszenia budynku do użytkowania.

.04


Podział nieruchomościPodział działki ma na celu wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących od tej pory oddzielne nieruchomości i osobno oznaczonych w ewidencji gruntów.


.05


100% Zadowolonych klientówSzybko, profesjonalnie i niedrogo. Mapy do celów projektowych, tyczenie budynku, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i podział działki.


- Prowadzimy budowę od koncepcji budowlanej do odbioru;
- Zaufały nam setki klientów;
- Nad wszystkim czuwają najwyższej klasy specjaliści;
- Mamy 20 lat doświadczenia w budownictwie;
- Gwarantujemy pełen profesjonalizm i satysfakcję.

Mapa

OD590

d/c projektowych

Inwentaryzacja

OD1190

powykonawcza

.05


Nasz ZespółNasz komplementarny zespół projektowy składa się ze specjalistów różnych branż projektowych w tym geodezyjnej i architektonicznej.

tech. geodeta
mgr inż. architekt

Michał Rogalski

geodeta
tech. Radosław Kęska
geodeta
tech. Tomasz Jasiakiewicz

Zadzwoń 500742557

Darmowa wycena prac - Bezpłatne konsultacje